புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Dry Ginger / Sukku / சுக்கு
OCTOPAL

Dry Ginger / Sukku / சுக்கு

Regular price Rs. 23.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

As our ancestors know the medicinal benefits of dried ginger, they added it to our food. They made it as food is medicine. And they lived healthily for years. And there was the stage of one doctor for many villages. Our food habits changed day by day by the Modernization. The fast lifestyle, laziness, luxury are some of the factors supports this.