புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Elaneer / இளநீர்
OCTOPAL

Elaneer / இளநீர்

Regular price Rs. 17.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Elaneer or tender coconut water is a clear, colourless liquid with a subtle tinge of sweetness in taste. It is imbued with a treasure trove of wholesome nutrients, such as proteins, vitamins B, C, minerals magnesium, potassium, manganese and myriad potent antioxidants.