புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Elastic Bandage / மீள் கட்டு
OCTOPAL

Elastic Bandage / மீள் கட்டு

Regular price Rs. 339.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Made up of 100% cotton
  • Non- absorbent
  • Fine breathability: porous construction and adhesive coating permits better skin breathing and allows moisture to pass through
  • Fine elasticity: it has nice extensibility and after stretching it, the regain length is appreciably less
  • Fine adhesion: provides nice adhesion with minimum residue. High twist cotton provides strength for dynamic strapping