புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Feeding Bottle  / Palputti / பால் புட்டி
OCTOPAL

Feeding Bottle / Palputti / பால் புட்டி

Regular price Rs. 57.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Anyone can feed the baby. ...
  • It can be done in public. ...
  • Keeping a track of your baby's intake is easy. ...
  • You don't have to worry if your breast milk supply is low. ...
  • You don't have to worry about making changes to your diet. ...
  • Bottle feeding helps babies who have lactose intolerance.