புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
OCTOPAL

Flower Candle / பூ மிளகுவர்தி

Regular price Rs. 69.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

America's Favorite Birthday Candle Since 2011. Lotus Candles™ are simply amazing. When lit, a shower of sparks shoots upwards, the candle petals open up like a blooming flower, and all the mini-candles on each of the petals light up (two layers of petals, 14 mini-candles total!). Then the candle starts rotating AND playing the Happy Birthday tune!