புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Gala Scrubber - Sponge Scrub
OCTOPAL

Gala Scrubber - Sponge Scrub

Regular price Rs. 34.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Use this for a scratchless cleaning. No more scratches on your favourite utensil.Highly durable & Flexible.Contain uniform alox