புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Gingelly oil  / Nallennai /  நல்லெண்ணெய்
OCTOPAL

Gingelly oil / Nallennai / நல்லெண்ணெய்

Regular price Rs. 14.95 Rs. 260.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Antioxidants. Sesame oil, is rich in antioxidants. ...
  • Prevention of hangover. Sesamin present in sesame seed helps in the liver function by breaking down alcohol consequence and detoxifying damaging materials.
  • Diabetes. ...
  • Skin care. ...
  • Rheumatoid arthritis. ...
  • Oral health. ...
  • Common cold. ...
  • Dandruff.