புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Gurva Plant / Goiya Sedi / கொய்யா செடி
OCTOPAL

Gurva Plant / Goiya Sedi / கொய்யா செடி

Regular price Rs. 230.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • 1 Healthy Live Plant Comes With Secure Packing
  • Planting : Dig a hole twice as wide and deep as the pot/polybag your plant comes in. Backfill, mixing compost in with your top soil. Plant into the loosened soil.
  • Rare for Collection : Suitable for Indian Climate