புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Halwa / அல்வா
Krishna Sweet

Halwa / அல்வா

Regular price Rs. 39.10 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

And the most important thing is that this recipe does not contain any sort of fat like ghee or butter. Low Fat Carrot Halwa is a good source of Vitamin A, Calcium and Phosphorus.