புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Hatsun paneer / ஹட்சன்  பன்னீர்
Hatsun

Hatsun paneer / ஹட்சன் பன்னீர்

Regular price Rs. 92.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Remarkably soft and very fresh, it stays so for a long period of time. Its softness and texture makes it blend well with other ingredients in various paneer based dishes of various cultures and makes for a great culinary experience.