புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Hide and Seek / ஹைட் & சீக்
Parle

Hide and Seek / ஹைட் & சீக்

Regular price Rs. 9.78 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

o not commit the mistake of storing them with other strongly-flavoured biscuits like pineapple or orange cream as these flavours will overpower the subtler taste of Hide & SeekBiscuits are a quick source of carbohydrate, and help keep hunger at bay.