புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Himalaya Herbals Neem and Turmeric Soap / ஹிமாலய ஹெர்பல் நீம் மற்றும் மஞ்சள் சோப்பு
Himalaya

Himalaya Herbals Neem and Turmeric Soap / ஹிமாலய ஹெர்பல் நீம் மற்றும் மஞ்சள் சோப்பு

Regular price Rs. 32.20 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Cleanses and purifies skin
  • Neem oil relieves dry skin and soothes itchiness, redness and irritation
  • Target Audience: Men And Women
  • Skin Type: All Skin Types. Organic : Yes
  • Application Area: Body And Face; Usage: Lather and apply generously to the skin and then gently massage. For best result apply twice in a daily