புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Horsgrame Porridge / Kollu Kanchi / கொள்ளு கஞ்சி
OCTOPAL

Horsgrame Porridge / Kollu Kanchi / கொள்ளு கஞ்சி

Regular price Rs. 34.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Horse gram is a great source of plant-based protein, which helps in weight loss. It increases levels of appetite-reducing hormones like GLP-1, PYY and CCK, while reducing levels of the hunger hormone - ghrelin, which makes us crave less to eat, thus aiding weight loss.