புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Ice Briyani / Palaya Sadam / பழைய  சாதம்
OCTOPAL

Ice Briyani / Palaya Sadam / பழைய சாதம்

Regular price Rs. 69.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Consuming this rice as break-fast keeps the body light and. ...
  • Beneficial bacteria gets produced in abundance for the. ...
  • Stomach ailments disappear when this is consumed in the. ...
  • As this food is very fibrous, it removes constipation and. ...
  • Blood pressure is normalised and hypertension subsides.