புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Iodex / ஐயோடெஸ்
Iodex

Iodex / ஐயோடெஸ்

Regular price Rs. 40.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Fast relief multi purpose pain balm
  • Iodex balm is a power packed formula of 5 natural ingredients
  • Helps provide a warm and soothing effect at the site of pain that helps reduce inflammation and relieves pain