புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Jangiri / ஜென்ஜிரி
Krishna Sweet

Jangiri / ஜென்ஜிரி

Regular price Rs. 32.20 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Jalebi is made up of maida and sugar which falls under the category of unsafe foods for daibetics and a healthy life style. Consuming maida and sugar will cause a spike in your blood sugar levels and slow down the fat burning process. Even worse, it will cause inflammation in your body which is unhealthy.