புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Jujube Fruit/Elanthaipalam/இலந்தைப்பழம்
OCTOPAL

Jujube Fruit/Elanthaipalam/இலந்தைப்பழம்

Regular price Rs. 57.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Jujubes contains vitamin C and antioxidants which are known for reversing the effects of ageing. Antioxidants fights with free radicals and prevents cell damage. Vitamin C can do wonders for your face by providing a healthy and acne free glow to the skin.