புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Kalsar  Rice /  கல்சர் அரிசி
VIP

Kalsar Rice / கல்சர் அரிசி

Regular price Rs. 42.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Kalsar rice can serve as a good source of B vitamins (including thiamin, niacin, and riboflavin) and iron. Rice is also an excellent source of manganese and magnesium. Brown rice provides more vitamins than white rice.