புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Karthika / கார்த்திகா
OCTOPAL

Karthika / கார்த்திகா

Regular price Rs. 1.04 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

In addition to protecting your hair, Karthika Hairfall Shield Shampoo contains the goodness of Shikakai that cleanses the hair, Fenugreek & Hibiscus that condition the hair and Amla that nourishes your hair, therefore providing a shield against hairfall.