புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Karum Pachai  Kola Powder /கரும்  பச்சை  கோலாமாவு
OCTOPAL

Karum Pachai Kola Powder /கரும் பச்சை கோலாமாவு

Regular price Rs. 1.15 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Used as a decoration or adornment for your entryway, doors or temples. Also, said to be an auspicious way of welcoming