புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Yam / Karunakilagu   / கருணைக்கிழங்கு
OCTOPAL

Yam / Karunakilagu / கருணைக்கிழங்கு

Regular price Rs. 12.65 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Packed with nutrition. Yams are rich in vitamins, minerals, and fiber. ...
  • May enhance brain function. Eating yams may boost your brain. ...
  • May ease symptoms of menopause. ...
  • May have cancer-fighting properties. ...
  • May reduce inflammation. ...
  • May improve blood sugar control. ...
  • Easy to add to your diet.