புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Karupu Kavuni Arisi / கருப்பு கவுனி அரிசி
OCTOPAL

Karupu Kavuni Arisi / கருப்பு கவுனி அரிசி

Regular price Rs. 51.75 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Commonly called by the name Emperor’s rice, black rice was believed to be consumed by ancient Chinese. This forbidden rice contains more phytonutrients in it.

It is highly rich in fiber, antioxidants and acts as a perfect detoxifier for liver, prevents diabetes, cancer

Many recipes are made using Black rice. Most popular among them is Dosa, puttu, Pudding with Coconut & Mango, Risotto, plain rice with various curries and others.