புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Keo Karpin / Olive hair oil / கியோ கார்பின்
OCTOPAL

Keo Karpin / Olive hair oil / கியோ கார்பின்

Regular price Rs. 25.88 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Protects the keratin in hair and seals in moisture, makes hair stronger & shinier, softens hair, boosts scalp health. Vitamin E: Stimulates hair growth, gives lustrous hair, repairs split ends, prevents premature graying.