புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Krack Jack / கிராக் ஜாக்
Krack Jack / கிராக் ஜாக்
Krack Jack / கிராக் ஜாக்
Parle

Krack Jack / கிராக் ஜாக்

Regular price Rs. 10.35 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Parle Krackjack Biscuit is sugary and salty biscuits. The sugariness and saltiness are well-balanced in this appetizing biscuit, which can be had any time with anything.