புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Ladies Finger Seed / Vendaka vithai / வெண்டைக்காய் விதை
OCTOPAL

Ladies Finger Seed / Vendaka vithai / வெண்டைக்காய் விதை

Regular price Rs. 2.30 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Planting And Care

  • Eliminate weeds when the plants are young, then mulch heavily to prevent more weeds from growing
  • Keep the plants well watered throughout the summer months; 1 inch of water per week is ideal, but use more if you are in a hot, arid region
  • After the first harvest, remove the lower leaves to help speed up production
  • Ladys Finger does not like to have its roots disturbed