புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Lady Fish / Kalangan Meen / கலங்கான் மீன்
OCTOPAL

Lady Fish / Kalangan Meen / கலங்கான் மீன்

Regular price Rs. 86.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Fish is filled with omega-3 fatty acids and vitamins such as D and B2 (riboflavin). Fish is rich in calcium and phosphorus and a great source of minerals, such as iron, zinc, iodine, magnesium, and potassium.