புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Life bouy Hand Sanitizer / லைப் பாய்
Life bouy

Life bouy Hand Sanitizer / லைப் பாய்

Regular price Rs. 26.45 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Lifebuoy Antibacterial Hand Sanitizer has over 60% alcohol content and gives you instant germ protection
  • Lifebuoy Antibacterial Hand Sanitizer kills 99.9% bacteria and virus without water
  • Lifebuoy Antibacterial Hand Sanitizer has Glycerine, it leaves your skin feeling moisturised
  • Apply enough Hand sanitiser gel on your palm. Spread and rub over the back of your hands thoroughly and fingertips until completely dry before touching other surfaces
  • Lifebuoy Antibacterial Hand Sanitizer also comes in a convenient easy to carry pack that helps protect you when out of home
  • Make Lifebuoy hand sanitiser your new 24 hour companion in school, at home, work place, metros, market and gyms. Ideal For: Men & Women
  • Packaging may Vary