புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Little Millet / Saamai / சாமை
OCTOPAL

Little Millet / Saamai / சாமை

Regular price Rs. 26.45 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Samai or Little millet is another reliable catch crop in view of its earliness and resistance to adverse agro-climatic conditions of high drought as well as water