புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Loreal Hair Dye / லோரியல்
OCTOPAL

Loreal Hair Dye / லோரியல்

Regular price Rs. 287.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

L'Oreal Inoa Ammonia Free Permanent Colour

L'Oreal Inoa Ammonia Free Permanent Color is meant for scalp comfort and hair protection. It is to be used with L'Oreal Inoa rich developer – 20% in equal parts. These two products, together, deliver bright and beautiful color to your hair that looks natural.