புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Lizol / லைசால்
OCTOPAL

Lizol / லைசால்

Regular price Rs. 36.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Lizol All Purpose Power Cleaner. Removes 99.9% germs. Powers through dirt and grime and leaves no harsh residue. ...
  • Lizol Disinfectant Surface Cleaner. Kills 99.9% germs & viruses. 10x better cleaning and germ kill vs phenyls and detergent. ...
  • Lizol Cement Surface Cleaner. Removes 99.9% germs. Removes tough white stains.