புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Pomegranate  / Mathulai / மாதுளை
OCTOPAL

Pomegranate / Mathulai / மாதுளை

Regular price Rs. 40.20 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Protects us from free radicals. ...
  • It thins your blood. ...
  • Prevention of atherosclerosis. ...
  • It acts like an oxygen mask. ...
  • It prevents arthritis. ...
  • Fights erectile dysfunction. ...
  • Fights heart disease and prostate cancer.