புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Coriander seeds  / Dhaniya / மல்லி
OCTOPAL

Coriander seeds / Dhaniya / மல்லி

Regular price Rs. 29.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Improves Digestion: These tiny seeds are magical for all your intestinal issues including bloating, gastric, diarrhea, nausea etc. 
  • Lower Cholesterol: Coriander seed helps in reducing bad cholesterol and promotes good cholesterol in the body. ...
  • Treats Diabetics:
  • Improves Hair and Skin Quality: