புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Mango Plant / Makanu / மாஞ்செடி
OCTOPAL

Mango Plant / Makanu / மாஞ்செடி

Regular price Rs. 345.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • It is A Grafted Variety Which Produces High Quality, Fibreless Mango Fruit. The Fruit Has Prominent Citrus, Melon And Honey Notes And Is Exceptionally Sweet.
  • Ideal For Making Juices. The Juicy, Ripe Mango Fruit Has A Rich, Tropical Aroma And Flavor That Bring Water To Your Mouth. Mallika Variety Is Also More Disease Resistant And Easy To Grow .
  • Rare Exotic Variety.Growing Instruction Is Provided Along With The Shipment