புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Cassava /  Maravallikilangu  / மரவள்ளி கிழங்கு
OCTOPAL

Cassava / Maravallikilangu / மரவள்ளி கிழங்கு

Regular price Rs. 13.80 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Cassava is a calorie-rich vegetable that contains plenty of carbohydrate and key vitamins and minerals. Cassava is a good source of vitamin C, thiamine, riboflavin, and niacin. The leaves, which are also edible if a person cooks them or dries them in the sun, can contain up to 25 percent protein.