புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Marie gold  Biscuit / மேரி  கோல்ட்
Britannia

Marie gold Biscuit / மேரி கோல்ட்

Regular price Rs. 4.70 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

A high-fibre diet has many health benefits and biscuits that contain dietary fibre may be helpful in curing constipation and other ailments caused by consumption of fast food. Moderate consumption of dietary fibre helps in maintaining bowel health, lowers cholesterol levels and controls blood sugar.