புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Moral / மொரல் /Fish
OCTOPAL

Moral / மொரல் /Fish

Regular price Rs. 254.10 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Fish is filled with omega-3 fatty acids and vitamins such as D and B2 (riboflavin). Fish is rich in calcium and phosphorus and a great source of minerals, such as iron, zinc, iodine, magnesium, and potassium.