புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Morisons Germ Kill Spray  / மொரிசன்ஸ்
Morison

Morisons Germ Kill Spray / மொரிசன்ஸ்

Regular price Rs. 238.62 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Morisons Germ Kill Spray instantly cleans your house hard and soft surfaces to make it safer for you indoors. It is safe to use on the skin too and can be taken to outdoor trips to clean surfaces such as public toilet seats to avoid any kind of infection.

Useful for high traffic surfaces such as Tables, Doorknobs, Chairs, Curtains, keys, Car Seats, Packages etc. With one easy spray, kill 99.9% germs around the home including bacteria, mould & fungi. Enhanced with the goodness of Aloe Vera which nourishes the skin. An economical pack which comes with 800 sprays with no gas, hence less wastage.