புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Raddish / Mullagi  / முள்ளங்கி
OCTOPAL

Raddish / Mullagi / முள்ளங்கி

Regular price Rs. 11.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Radishes contain small amounts of:

  • potassium.
  • folate.
  • riboflavin.
  • niacin.
  • vitamin B-6.
  • vitamin K.
  • calcium.
  • magnesium.