புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Musroom / Kaalan /  காளான்
OCTOPAL

Musroom / Kaalan / காளான்

Regular price Rs. 34.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Button mushrooms boost our immune system. They have anticancer benefits.
They contain good amounts of riboflavin which is necessary to maintain oral health. They are very low in calories and rich in fiber.

Storage and Uses

Do not store them in a plastic bag as they tend to deteriorate. Refrigerate them in a paper towel or a paper bag. 
Button mushrooms can be sliced and added to soups, pizzas and pastas. They can also be added in stews, rice, noodles and can be stir-fried with seafood and chicken.