புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Mutton Chest /  Aattu Nenjelumbu  / ஆட்டு நெஞ்சு எழும்பு
OCTOPAL

Mutton Chest / Aattu Nenjelumbu / ஆட்டு நெஞ்சு எழும்பு

Regular price Rs. 230.00 Rs. 400.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Not only is it a rich source of high-quality protein, but it is also an outstanding source of many vitamins and minerals, including iron, zinc, and vitamin B12. Because of this, regular consumption of lamb may promote muscle growth, maintenance, and performance. In addition, it helps prevent anemia.