புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Mutton Head /  Aattuthalai /ஆட்டு தலை
OCTOPAL

Mutton Head / Aattuthalai /ஆட்டு தலை

Regular price Rs. 287.50 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Not only is it a rich source of high-quality protein, but it is also an outstanding source of many vitamins and minerals, including iron, zinc, and vitamin B12.