புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Mutton Stomach /  Aattukudal / ஆட்டுக்குடல்
OCTOPAL

Mutton Stomach / Aattukudal / ஆட்டுக்குடல்

Regular price Rs. 345.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

Adding protein-rich foods to your diet is an excellent way to lose excess body fat or maintain a healthy weight. Protein is the most filling of all nutrients. Adding a protein source like tripe to meals and snacks can help reduce hunger, preventing the chances of overeating