புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Mysore Sandle / மைசூர் சாண்டல்
OCTOPAL

Mysore Sandle / மைசூர் சாண்டல்

Regular price Rs. 41.40 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Sandal Soothes skin irritation.
  • Sandal removes Bacteria from skin.
  • It gives softness to skin.
  • Sandalwood removes sun tan.
  • It has anti-ageing properties which keeps skin young.
  • Best natural antiseptic with prickly heat properties.