புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Nanari Root / நன்னாரி வேர்
OCTOPAL

Nanari Root / நன்னாரி வேர்

Regular price Rs. 115.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

 Body coolant: Nannari root is a natural body coolant and if had as a sherbet during summer, it keep us from becoming dehydrated. It is so refreshing to drink a cup pf nannari sherbet after a long hot day out in the sun .Blood purifier: Nannari root is an excellent blood purifier and health tonic.