புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Neem Oil Cake / Veppam Punnaku / வேப்பம்புண்ணாக்கு
Multiplex

Neem Oil Cake / Veppam Punnaku / வேப்பம்புண்ணாக்கு

Regular price Rs. 51.75 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Neem Cake is organic manure. Neem Cake is a by- product of Neem seed oil production. It more nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium than the farmyard manure.
  • It is rich in sulphur compound as well as bitter limonoids. Neem cake is either used directly or it is blend with urea or seaweed, farm yard manure on various crops for high yields.
  • The physical form of the neem cake is in powder or flakes form.