புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Nutri Choice Digestive Biscuit / நூற்றி சாய்ஸ்
Britannia

Nutri Choice Digestive Biscuit / நூற்றி சாய்ஸ்

Regular price Rs. 21.28 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.

NutriChoice provides a range of 'power packed' snacks specially created for people who seek a healthy way of life.
...
They *help manage blood sugar levels and are diabetic friendly as they have:

  • High dietary fibre.
  • 0% added sugar.
  • 0% transfat.
  • Complex carbohydrates.
  • Low Glycemic Index (Clinically Proven)