புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Oats / ஓட்ஸ்
OCTOPAL

Oats / ஓட்ஸ்

Regular price Rs. 124.20 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Oats Are Incredibly Nutritious. ...
  • Whole Oats Are Rich in Antioxidants, Including Avenanthramides. ...
  • Oats Contain a Powerful Soluble Fiber Called Beta-Glucan. ...
  • They Can Lower Cholesterol Levels and Protect LDL Cholesterol From Damage. ...
  • Oats Can Improve Blood Sugar Control. ...
  • Oatmeal Is Very Filling and May Help You Lose Weight.