புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Onion Big/ Periyavengayam  / பெரிய வெங்காயம் / பல்லாரி
OCTOPAL

Onion Big/ Periyavengayam / பெரிய வெங்காயம் / பல்லாரி

Regular price Rs. 14.12 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Raw onion is known to lower the production of LDL (bad cholesterol) and keep your heart healthy.
  • The vitamin C (which remains intact while they are in the raw form) along with the phytochemicals present in onions helps build immunity.