புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Orange / ஆரஞ்சு
OCTOPAL

Orange / ஆரஞ்சு

Regular price Rs. 17.25 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Benefits of eating oranges.
  • High in Vitamin C. Oranges are an excellent source of vitamin C. ...
  • Healthy immune system. ...
  • Prevents skin damage. ...
  • Keeps blood pressure under check. ...
  • Lowers cholesterol. ...
  • Controls blood sugar level. ...
  • Lowers the risk of cancer.