புதிய அறிவிப்பு : NA
புதிய அறிவிப்பு : NA
Cart 0
Bitter gourd / Pakarkai / பாவக்காய்
OCTOPAL

Bitter gourd / Pakarkai / பாவக்காய்

Regular price Rs. 12.00 Rs. 0.00 Unit price per
வரி மற்றும் பட்டுவாடா கட்டணம் உள்ளடங்கும்.
  • Helps in maintaining blood sugar levels. ...
  • Lowers bad cholesterol levels. ...
  • For glowing skin and lustrous hair. ...
  • Cures hangovers and cleanses the liver. ...
  • Helps in weight loss. ...
  • Boosts your immune system. ...
  • Great for your eyes.